Штампа

Дана 01.11.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент  Димитријевић Драгана 64/СИ-СЦИ браниће 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из предмета: 

ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА,

Тема: "РАД ВОЗНОГ ПАРКА АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА".

Састав Комисије:

  1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, председник
  2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
  3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан

У Врању, 24.10.2018.г.