Штампа

Дана 01.11.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент  Величковић Јована 1/ИМ-СЦИ браниће 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из предмета: 

ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА,

Тема: "МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА УСЛУГА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА".

Састав Комисије:

  1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, председник
  2. СЦИ ДАМЈАН СТАНОЈЕВИЋ, ментор
  3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан

У Врању, 24.10.2018.г.