Штампа
Дана 29.11.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент  Александар Хеибергер 70/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета: МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: "УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА У ПРЕДУЗЕЋИМА ДРУМСКОГ ТРАНСПОРТА ПО МОДЕЛУ СТРАТЕШКОГ МЕНАЏМЕНТА".
Састав Комисије:
  1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, проф.с.с. , председник
  2. ДР СВЕТЛАНА ТРАЈКОВИЋ, предавач, ментор
  3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, проф.с.с. , члан
У Врању, 19.11.2018.г.