Штампа
Дана 30.11.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент  Марко Тасић 2/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета: РЕИНЖЕЊЕРИНГ,
Тема: "ПЛАНИРАЊЕ ПОСЛОВА ПРЕДУЗЕЋА СА АСПЕКТА РЕИНЖЕЊЕРИНГА".
Састав Комисије:
  1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, проф.с.с. , председник
  2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, проф.с.с. , ментор
  3. МР ГОРАН ПЕТКОЋ, предавач , члан
У Врању, 23.11.2018.г.