Штампа
Дана 30.11.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент  Милош Тасић 3/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета: РЕИНЖЕЊЕРИНГ,
Тема: "Организациона структура са аспекта унапређења инжењеринга".
Састав Комисије:
  1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, проф.с.с. , председник
  2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, проф.с.с., ментор
  3. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, проф.с.с., члан
У Врању, 23.11.2018.г.