Штампа
Дана 30.11.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент  Марко Тодоровић 5/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета: РЕИНЖЕЊЕРИНГ,
Тема: "Конципирање предузетничког бизниса са аспекта реинжењеринга".
Састав Комисије:
  1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, проф.с.с. , председник
  2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, проф.с.с., ментор
  3. ДР СВЕТЛАНА ТРАЈКОВИЋ, предавач , члан
У Врању, 23.11.2018.г.