Штампа
Дана 30.11.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент  Бојан Поповић 47/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета: ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА ,
Тема: "Производност теретних возила као функција двеју променљивих".
Састав Комисије:
  1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, проф.с.с. , председник
  2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, проф.с.с., ментор
  3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, проф.с.с.  , члан
У Врању, 23.11.2018.г.