Штампа
Дана 30.11.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент  Саша Гоцић 4/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета: ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: "Интелигентни системи за одржавање безбедног одстојања у вожњи".
Састав Комисије:
  1. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, проф.с.с. , председник
  2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, проф.с.с., ментор
  3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ , проф.с.с.  , члан
У Врању, 23.11.2018.г.