Штампа
Дана 17.04.2019. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент  Душан Дискић 80/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета: ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА,
Тема: "Понављајући превозни пут са делимичним искоришћењем пређеног пута у повратној вожњи, са положајем гараже на превозном путу".
Састав Комисије:
  1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ    , проф.с.с. , председник
  2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ , проф.с.с., ментор
  3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, проф.с.с. , члан
У Врању, 10.04.2019.г.