Штампа
Дана 08.05.2019. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању,
Студент  Стефан Савић 55/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета: ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: "Примена интелигентних система за електронску наплату путарине".
Састав Комисије:
  1. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ    , проф.с.с. , председник
  2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ , проф.с.с., ментор
  3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ   , проф.с.с. , члан
У Врању, 30.04.2019.г.