Штампа
Дана 15.05.2019. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врањy,
Студент  Слађан Тасић 8/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета: РЕИНЖЕЊЕРИНГ,
Тема: "Утицај реинжењеринга на организациону структуру малих и средњих предузећа".
Састав Комисије:
  1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, проф.с.с., председник
  2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, проф.с.с., ментор
  3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, проф.с.с., члан
У Врању, 08.05.2019.г.