Штампа
Дана 3.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент СМИЉА АНТИЋ 36/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
Тема: "БУКА КАО ОБЛИК ЗАГАЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЊЕНИ ЕФЕКТИ НА ЧОВЕКА".
Састав Комисије:
  1. Др Срђан Тасић, председник
  2. Др Гордана Богдановић, ментор
  3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 24.9.2019.г.