Дана 3.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент СРЂАН ВОЈИНОВИЋ 26/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА,
Тема: "TQM - ПОТПУНО УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ И УЛОГА ЗАПОСЛЕНИХ У ПОСТИЗАЊУ ПОТПУНОГ КВАЛИТЕТА".
Састав Комисије:
  1. Др Срђан Тасић, председник
  2. Др Дамјан Станојевић, ментор
  3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 24.9.2019.г.

Пројекти , награде и признања