Штампа
Дана 3.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент МИЉАНА СТАНОЈКОВИЋ 31/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА И ПРОИЗВОДА И УСЛУГА,
Тема: "ОДРЕЂИВАЊЕ СТАБИЛНОСТИ ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ ПОМОЋУ X-R КОНТРОЛНЕ ТАБЛЕ".
Састав Комисије:
  1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, председник
  2. СЦИ ДАМЈАН СТАНОЈЕВИЋ, ментор
  3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан
У Врању, 25.9.2019.г.