Штампа
Дана 3.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ПРЕДРАГ ПЕШИЋ 60/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА,
Тема: "ДАЉИНСКИ ДРУМСКИ ТРАНСПОРТ".
Састав Комисије:
  1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, председник
  2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
  3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан
У Врању, 26.9.2019.г.