Штампа
Дана 17.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ДУШАН МИТИЋ 17/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ,
Тема: "ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА У ПРОЦЕНИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ДОБИЈЕНЕ У ФАБРИЦИ ВОДЕ".
Састав Комисије:
  1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, председник
  2. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, ментор
  3. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, члан
У Врању, 2.10.2019.г.