Штампа
Дана 17.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ДЕЈАН АНТИЋ 33/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
Тема: КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА У 2018. ГОДИНИ.
Састав Комисије:
  1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, председник
  2. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, ментор
  3. ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан
У Врању, 11.10.2019.г.