Штампа
Дана 31.10.2019 год. у 14:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ЉУБЕН ЦВЕТКОВИЋ 92/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА,
Тема: "УПРАВЉААЊЕ ТРАНСПОРТНИМ ПРОЦЕСОМ И ОПТИМИЗАЦИЈА ПРЕВОЗНОГ ПУТА ВОЗИЛА У АУТОТРАНСПОРТНОМ ПРЕДУЗЕЋУ "ХАН-ПУТ".".
Састав Комисије:
  1. др Небојша Димитријевић , председник
  2. др Слободан Стефановић, ментор
  3. др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 24.10.2019.г.