Штампа
Дана 7.11.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ТЕОДОРА БАЈИН 90/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: "СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОНСКЕ НАПЛАТЕ ПУТАРИНА".
Састав Комисије:
  1. др Љиљана Ђорђевић, председник
  2. др Небојша Димитријевић, ментор
  3. др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 30.10.2019.г.