Штампа
Дана 7.11.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ГОРАНЧО ДОНЕВ 93/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: "ПРИМЕНА ИНТЕЛИГЕНТНИХ СИСТЕМА КОД ПАРКИРАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА".
Састав Комисије:
  1. др Љиљана Ђорђевић, председник
  2. др Небојша Димитријевић, ментор
  3. др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 1.11.2019.г.