Штампа
Дана 18.11.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент СУНЧИЦА АНТОВСКА 97/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ЕКСПЕРТИЗЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ,
Тема: "БЕЗБЕДНОСТ ПЕШАКА У САОБРАЋАЈУ СА ОСВРТОМ НА ЕКСПЕРТИЗЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА".
Састав Комисије:
  1. др Небојша Димитријевић, председник
  2. др Борис Антић, ментор
  3. др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 1.11.2019.г.