Штампа
Дана 14.11.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент САША ПЕШИЋ 30/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА,
Тема: СЕРТИФИКАЦИЈА СИСТЕМА КВАЛИТЕТА.
Састав Комисије:
  1. др Срђан Тасић, председник
  2. Сци Дамјан Станојевић, ментор
  3. др Милица Станковић, члан
У Врању, 7.11.2019.г.