Дана 20.11.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ФИЛИП ЈОВИЋ 96/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  САВРЕМЕНА ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ,
Тема: САВРЕМЕНА МОТОРНА ВОЗИЛА НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН.
Састав Комисије:
  1. др Љиљана Ђорђевић, председник
  2. др Небојша Димитријевић, ментор
  3. др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 12.11.2019.г.

Пројекти , награде и признања