Одбрана специјалистичких радова

Дана 26.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент СТОЈАНОВИЋ МИЛАН 21/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  РЕИНЖЕЊЕРИНГ,
Тема: "РЕИНЖЕЊЕРИНГ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ".
Састав Комисије:
 1. др Срђан Тасић, председник
 2. др Слободан Стефановић, ментор
 3. др Небојша Димитријевић, члан
У Врању, 20.12.2019.г.
Дана 26.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент РАДИЋ ОГЊЕН 24/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  МОДЕЛИРАЊЕ ИНЖЕЊЕРСКО-ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА,
Тема: "ФОРМИРАЊЕ СИМУЛАЦИОНИХ МОДЕЛА".
Састав Комисије:
 1. др Срђан Тасић, председник
 2. др Небојша Димитријевић, ментор
 3. дре Слободан Стефановић, члан
У Врању, 20.12.2019.г.
Дана 26.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент НИКОЛИЋ СТЕФАН 25/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  МОДЕЛИРАЊЕ ИНЖЕЊЕРСКО-ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА,
Тема: "МАТЕМАТИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА".
Састав Комисије:
 1. др Срђан Тасић, председник
 2. др Небојша Димитријевић, ментор
 3. дре Слободан Стефановић, члан
У Врању, 20.12.2019.г.
Дана 26.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ПЕТРОВИЋ ДАНИЛО 28/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  МОДЕЛИРАЊЕ ИНЖЕЊЕРСКО-ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА,
Тема: "ПРИМЕРИ И ВРСТЕ МАТЕМАТИЧКИХ МОДЕЛА".
Састав Комисије:
 1. др Срђан Тасић, председник
 2. др Небојша Димитријевић, ментор
 3. дре Слободан Стефановић, члан
У Врању, 20.12.2019.г.
Дана 26.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент СТЕВАНОВИЋ ДУШАН 32/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  МОДЕЛИРАЊЕ ИНЖЕЊЕРСКО-ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА,
Тема: "МОДЕЛИРАЊЕ ИНДУСТРИЈСКИХ РОБОТА".
Састав Комисије:
 1. др Срђан Тасић, председник
 2. др Небојша Димитријевић, ментор
 3. дре Слободан Стефановић, члан
У Врању, 20.12.2019.г.
Дана 25.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент МИЛИЦА ПЕШИЋ 51/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА,
Тема: "АЛКОХОЛ И ДРОГА У САОБРАЋАЈУ".
Састав Комисије:
 1. др Небојша Димитријевић, председник
 2. др Далибор Пешић, ментор
 3. др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 19.12.2019.г.

Пројекти , награде и признања