Одбрана специјалистичких радова

Дана 25.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент НЕМАЊА ЂУРИЋ 61/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА,
Тема: "ОПТИМИЗАЦИЈА КОНТЕЈНЕРСКОГ ТРАНСПОРТА СА ТЕХНОЛОГИЈОМ ПОНАВЉАЈУЋЕГ ПРЕВОЗНОГ ПУТА СА ПОВРАТНОМ ПРАЗНОМ ВОЖЊОМ".
Састав Комисије:
 1. др Небојша Димитријевић, председник
 2. др Слободан Стефановић, ментор
 3. др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 19.12.2019.г.
Дана 25.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ПЕТАР ТРАЈКОВИЋ 73/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  САВРЕМЕНА ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ,
Тема: "УРЕЂАЈИ ЗА ПРОМЕНУ ПРЕНОСА СТЕПЕНА КОД МОТОРНИХ ВОЗИЛА".
Састав Комисије:
 1. др Љиљана Ђорђевић, председник
 2. др Небојша Димитријевић, ментор
 3. др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 19.12.2019.г.
Дана 25.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ЈЕЛЕНА ТРАЈКОВИЋ 81/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА,
Тема: "ОПТИМИЗАЦИЈА КОНТЕЈНЕРСКОГ ПРЕВОЗА ТРАНСПОРТНИМ СРЕДСТВИМА СА ТЕХНОЛОГИЈОМ ПОНАВЉАЈУЋЕГ ПРЕВОЗНОГ ПУТА СА ПРЕВОЖЕЊЕМ У ОБА СМЕРА".
Састав Комисије:
 1. др Небојша Димитријевић , председник
 2. др Слободан Стефановић, ментор
 3. др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 19.12.2019.г.
Дана 25.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ЏИПКОВИЋ ВЛАДИМИР 85/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА,
Тема: "ОПТИМИЗАЦИЈА ПАЛЕТНОГ ТРАНСПОРТА СА ТЕХНОЛОГИЈОМ ПОНАВЉАЈУЋЕГ ПРЕВОЗНОГ ПУТА И ГАРАЖОМ НА ПРЕВОЗНОМ ПУТУ".
Састав Комисије:
 1. др Небојша Димитријевић, председник
 2. др Слободан Стефановић, ментор
 3. др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 19.12.2019.г.
Дана 25.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент СТАНОЈЕВИЋ МИЛОШ 87/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: "МАКРОЕКОНОМСКА ПРОЈЕКЦИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА У САОБРАЋАЈУ".
Састав Комисије:
 1. др Небојша Димитријевић, председник
 2. др Гордана Мрдак, ментор
 3. др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 19.12.2019.г.
Дана 25.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ЂОРЂЕВИЋ НИКОЛА 88/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: "ФАКТОРИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА У САОБРАЋАЈУ".
Састав Комисије:
 1. др Небојша Димитријевић, председник
 2. др Гордана Мрдак, ментор
 3. др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 19.12.2019.г.

Пројекти , награде и признања