Одбрана специјалистичких радова

Дана 14.11.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент СЛАЂАН СТОЈИЛКОВИЋ 14/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА,
Тема: КВАЛИТЕТ ПРОИЗВОДА.
Састав Комисије:
 1. др Срђан Тасић, председник
 2. Сци Дамјан Станојевић, ментор
 3. др Горан Петковић, члан
У Врању, 7.11.2019.г.
Дана 13.11.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ЈОВАНА СТОЈАНОВИЋ 91/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: "ПРИМЕНА СИСТЕМА ЗА ПОЗИЦИОНИРАЊЕ У САОБРАЋАЈУ".
Састав Комисије:
 1. др Љиљана Ђорђевић, председник
 2. др Небојша Димитријевић, ментор
 3. др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 4.11.2019.г.
Дана 7.11.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ГОРАНЧО ДОНЕВ 93/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: "ПРИМЕНА ИНТЕЛИГЕНТНИХ СИСТЕМА КОД ПАРКИРАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА".
Састав Комисије:
 1. др Љиљана Ђорђевић, председник
 2. др Небојша Димитријевић, ментор
 3. др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 1.11.2019.г.
Дана 18.11.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент СУНЧИЦА АНТОВСКА 97/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ЕКСПЕРТИЗЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ,
Тема: "БЕЗБЕДНОСТ ПЕШАКА У САОБРАЋАЈУ СА ОСВРТОМ НА ЕКСПЕРТИЗЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА".
Састав Комисије:
 1. др Небојша Димитријевић, председник
 2. др Борис Антић, ментор
 3. др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 1.11.2019.г.
Дана 7.11.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ТЕОДОРА БАЈИН 90/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: "СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОНСКЕ НАПЛАТЕ ПУТАРИНА".
Састав Комисије:
 1. др Љиљана Ђорђевић, председник
 2. др Небојша Димитријевић, ментор
 3. др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 30.10.2019.г.
Дана 31.10.2019 год. у 14:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ЉУБЕН ЦВЕТКОВИЋ 92/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА,
Тема: "УПРАВЉААЊЕ ТРАНСПОРТНИМ ПРОЦЕСОМ И ОПТИМИЗАЦИЈА ПРЕВОЗНОГ ПУТА ВОЗИЛА У АУТОТРАНСПОРТНОМ ПРЕДУЗЕЋУ "ХАН-ПУТ".".
Састав Комисије:
 1. др Небојша Димитријевић , председник
 2. др Слободан Стефановић, ментор
 3. др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 24.10.2019.г.

Пројекти , награде и признања