Одбрана специјалистичких радова

Дана 31.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент НЕМАЊА МЛАДЕНОВИЋ 82/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: ПРИМЕНА АБС-а КОД МОТОРНИХ ВОЗИЛА.
Састав Комисије:
 1. др Љиљана Ђорђевић, председник
 2. др Небојша Димитријевић, ментор
 3. др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 21.10.2019.г.
Дана 17.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ДЕЈАН АНТИЋ 33/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
Тема: КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА У 2018. ГОДИНИ.
Састав Комисије:
 1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, ментор
 3. ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан
У Врању, 11.10.2019.г.
Дана 17.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ДУШАН МИТИЋ 17/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ,
Тема: "ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА У ПРОЦЕНИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ДОБИЈЕНЕ У ФАБРИЦИ ВОДЕ".
Састав Комисије:
 1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, председник
 2. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, ментор
 3. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, члан
У Врању, 2.10.2019.г.
Дана 3.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ПРЕДРАГ ПЕШИЋ 60/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА,
Тема: "ДАЉИНСКИ ДРУМСКИ ТРАНСПОРТ".
Састав Комисије:
 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан
У Врању, 26.9.2019.г.
Дана 3.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент МИЉАНА СТАНОЈКОВИЋ 31/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА И ПРОИЗВОДА И УСЛУГА,
Тема: "ОДРЕЂИВАЊЕ СТАБИЛНОСТИ ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ ПОМОЋУ X-R КОНТРОЛНЕ ТАБЛЕ".
Састав Комисије:
 1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, председник
 2. СЦИ ДАМЈАН СТАНОЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан
У Врању, 25.9.2019.г.
Дана 3.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент СМИЉА АНТИЋ 36/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
Тема: "БУКА КАО ОБЛИК ЗАГАЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЊЕНИ ЕФЕКТИ НА ЧОВЕКА".
Састав Комисије:
 1. Др Срђан Тасић, председник
 2. Др Гордана Богдановић, ментор
 3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 24.9.2019.г.

Пројекти , награде и признања