Одбрана специјалистичких радова

Дана 30.11.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент  Марко Тодоровић 5/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета: РЕИНЖЕЊЕРИНГ,
Тема: "Конципирање предузетничког бизниса са аспекта реинжењеринга".
Састав Комисије:
 1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, проф.с.с. , председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, проф.с.с., ментор
 3. ДР СВЕТЛАНА ТРАЈКОВИЋ, предавач , члан
У Врању, 23.11.2018.г.
Дана 30.11.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент  Никола Павловић 63/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета: ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА ,
Тема: "Практична примена прорачуна превозног пута за извршење транспортних задатака из превоза терета".
Састав Комисије:
 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, проф.с.с. , председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, проф.с.с., ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, предавач , члан
У Врању, 23.11.2018.г.
Дана 30.11.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент  Бојан Поповић 47/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета: ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА ,
Тема: "Производност теретних возила као функција двеју променљивих".
Састав Комисије:
 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, проф.с.с. , председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, проф.с.с., ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, проф.с.с.  , члан
У Врању, 23.11.2018.г.
Дана 30.11.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент  Никола Стефановић 66/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета: ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА,
Тема: "Избор пређеног пута у процесу транспорта робе - понављајући превозни пут са делимичним искоришћењем пређеног пута".
Састав Комисије:
 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, проф.с.с. , председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, проф.с.с., ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, проф.с.с.  , члан
У Врању, 23.11.2018.г.
Дана 30.11.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент  Саша Гоцић 4/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета: ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: "Интелигентни системи за одржавање безбедног одстојања у вожњи".
Састав Комисије:
 1. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, проф.с.с. , председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, проф.с.с., ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ , проф.с.с.  , члан
У Врању, 23.11.2018.г.
Дана 29.11.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент  Марко Николић 62/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета: МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: "ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА У МЕЂУНАРОДНОМ ТРАНСПОРТУ".
Састав Комисије:
 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, проф.с.с. , председник
 2. ДР СВЕТЛАНА ТРАЈКОВИЋ, предавач, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, проф.с.с. , члан
У Врању, 19.11.2018.г.

Пројекти , награде и признања