Одбрана специјалистичких радова

Дана 29.11.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент  Александар Хеибергер 70/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета: МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: "УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА У ПРЕДУЗЕЋИМА ДРУМСКОГ ТРАНСПОРТА ПО МОДЕЛУ СТРАТЕШКОГ МЕНАЏМЕНТА".
Састав Комисије:
 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, проф.с.с. , председник
 2. ДР СВЕТЛАНА ТРАЈКОВИЋ, предавач, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, проф.с.с. , члан
У Врању, 19.11.2018.г.

Дана 01.11.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент  Величковић Јована 1/ИМ-СЦИ браниће 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из предмета: 

ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА,

Тема: "МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА УСЛУГА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА".

Састав Комисије:

 1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, председник
 2. СЦИ ДАМЈАН СТАНОЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан

У Врању, 24.10.2018.г.

Дана 01.11.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент  Димитријевић Драгана 64/СИ-СЦИ браниће 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из предмета: 

ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА,

Тема: "РАД ВОЗНОГ ПАРКА АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА".

Састав Комисије:

 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан

У Врању, 24.10.2018.г.

Дана 25.10.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент  Јанковић Стефан 72/СИ-СЦИ браниће 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из предмета: 

ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,

Тема: "ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА КОЧЕЊЕ КОД МОТОРНИХ ВОЗИЛА".

Састав Комисије:

 1. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 18.10.2018.г.

Дана 25.10.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент  Димитријевић Милица 76/СИ-СЦИ браниће 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из предмета: 

ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,

Тема: "САВРЕМЕНИ ФЛЕКСИБИЛНИ СИСТЕМИ".

Састав Комисије:

 1. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 18.10.2018.г.

Дана 25.10.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент  Здравковић Иван 65/СИ-СЦИ браниће 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из предмета: 

ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,

Тема: "УРЕЂАЈИ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ ВОЗИЛА".

Састав Комисије:

 1. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 18.10.2018.г.

Пројекти , награде и признања