Одбрана специјалистичких радова

Дана 25.10.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент  Ранковић Марија 59/СИ-СЦИ браниће 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из предмета: 

ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,

Тема: "ХИБРИДНА МОТОРНА ВОЗИЛА".

Састав Комисије:

 1. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 18.10.2018.г.

Дана 25.10.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент  Милковић Данијел 71/СИ-СЦИ браниће 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из предмета: 

ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,

Тема: "СИСТЕМИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ВОЗНИМ ПАРКОМ".

Састав Комисије:

 1. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 18.10.2018.г.

Дана 25.10.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент  Станојковић Никола 42/СИ-СЦИ браниће 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из предмета: 

ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,

Тема: "ПРИМЕНА ИНТЕЛИГЕНТНИХ СИСТЕМА ЗА РЕГИСТРОВАЊЕ СТАЊА ТЕРЕТНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА".

Састав Комисије:

 1. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 18.10.2018.г.

Дана 25.10.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент  Јоцић Дарко 74/СИ-СЦИ браниће 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из предмета: 

ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,

Тема: "САВРЕМЕНИ УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД МОТОРНИХ ВОЗИЛА".

Састав Комисије:

 1. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 18.10.2018.г.

Дана 18.10.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент  Недељковић Предраг 41/СИ-СЦИ браниће 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из предмета: 

ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,

Тема: "ПРИМЕНА ИНТЕЛИГЕНТНИХ OBD-СИСТЕМА".

Састав Комисије:

 1. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 11.10.2018.г.

Дана 18.10.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Дичић Далибор 6/ИМ-СЦИ браниће 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из предмета: 

МОДЕЛИРАЊЕ ИНЖЕЊЕРСКО-ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА,,

Тема: "МАТЕМАТИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ".

Састав Комисије:

 1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, члан

У Врању, 10.10.2018.г.

Пројекти , награде и признања