Одбрана специјалистичких радова

Дана 11.10.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Филиповић Дејан 40/СИ-СЦИ браниће 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из предмета: 

ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,

Тема: "ПРИМЕНА ИНТЕЛИГЕНТНИХ СИСТЕМА СТАБИЛНОСТИ КОД МОТОРНИХ ВОЗИЛА".

Састав Комисије:

 1. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 05.10.2018.г.

Дана 18.10.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Станојковић Далибор 23/СИ-СЦИ браниће 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из предмета: 

ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,

Тема: "ВОЗНИ ПАРК И РАД ВОЗНОГ ПАРКА".

Састав Комисије:

 1. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 05.10.2018.г.

 

Дана 04.10.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Анђелковић Марко 5/СИ-СЦИ браниће 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из предмета: 

ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,

Тема: "ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ".

Састав Комисије:

 1. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 27.09.2018.г.

Дана 26.10.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Стојановић Маја 77/СИ-СЦИ браниће 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из предмета: 

ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,

Тема: "ТЕЛЕМАТСКИ СИСТЕМИ ЗА ПРАЋЕЊЕ, КОНТРОЛУ И УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ".

Састав Комисије:

 1. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 27.09.2018.г.

Дана 04.10.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Ивковић Михајло 46/СИ-СЦИ браниће 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из предмета: 

ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,

Тема: "ПРИМЕНА GPS-A У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ".

Састав Комисије:

 1. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 24.09.2018.г.

Дана 04.10.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Стошић Боривоје 2/СИ-СЦИ браниће 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из предмета: 

ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,

Тема: "ПРИМЕНА GIS-A У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ".

Састав Комисије:

 1. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 24.09.2018.г.

Пројекти , награде и признања