Одбрана специјалистичких радова

Дана 27.03.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Богдановић Предраг 28/СИ-СЦИ браниће 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из предмета: 

ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,

Тема: "ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРНИ СИСТЕМИ УЗ ИНФОРМАТИЧКУ ОБРАДУ".

Састав Комисије:

  1. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, председник
  2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
  3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 19.03.2018.г.

Пројекти , награде и признања