Штампа
Дана 20.11.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Вук Николић 242/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Одржавање моторних возила,
Тема: "Начин хлађења и подмазивања мотора моторних возила".
Састав Комисије:
  1. мр Горан Петковић, председник
  2. др Небојша Димитријевић, ментор
  3. др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 15.11.2019.г.