Штампа
Дана 28.11.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Марина Милосављевић 388/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Механика - 2,
Тема: "Структура и кинематика кулисних и кривајних механизама".
Састав Комисије:
  1. мр Горан Петковић, председник
  2. др Слободан Стефановић, ментор
  3. др Небојша Димитријевић, члан
У Врању, 25.11.2019.г.