Штампа
Дана 28.11.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Драгана Ристић 5/ПМ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Предузетништво,
Тема: "Управљање променама и иновацијама у предузетништву".
Састав Комисије:
  1. др Милица Станковић, председник
  2. др Бранислав Станисављевић, ментор
  3. др Гордана Мрдак, члан
У Врању, 25.11.2019.г.