Штампа
Дана 28.11.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Јована Младеновић 341/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Основи економије,
Тема: "Монополистичка конкуренција".
Састав Комисије:
  1. др Милица Станковић, председник
  2. др Гордана Мрдак, ментор
  3. др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 25.11.2019.г.