Штампа
Дана 11.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Филип Митић 265/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Технологија интегралног транспорта,
Тема: "Транспортни превоз контејнерима".
Састав Комисије:
  1. др Небојша Димитријевић , председник
  2. др Слободан Стефановић, ментор
  3. мр Горан Петковић, члан
У Врању, 6.12.2019.г.