Штампа
Дана 12.12.2019 год. у 11:30 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Небојша Јосивов 212/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Основи економије,
Тема: "Породично предузеће на примеру ДОО Младост - Врање".
Састав Комисије:
  1. др Милица Станковић , председник
  2. др Гордана Мрдак, ментор
  3. др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 9.12.2019.г.