Штампа
Дана 18.12.2019 год. у 08:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Ђорђе Димић 87/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Заштита биодиверзитета,
Тема: "Заштита белоглавог супа (Gyps fulvus) у Србији.
Састав Комисије:
  1. др Гордана Богдановић, председник
  2. др Јована Џољић, ментор
  3. др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 13.12.2019.г.