Штампа
Дана 19.12.2019 год. у 11:30 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Марија Станојковић 343/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Основи економије,
Тема: "Породична предузећа у Србији".
Састав Комисије:
  1. др Милица Станковић, председник
  2. др Гордана Мрдак, ментор
  3. др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 16.12.2019.г.