Дана 26.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Мишић Слађан 254/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Дијагностика моторних возила,
Тема: Дијагностика стања моторних возила и мотора.
Састав Комисије:
  1. др Небојша Димитријевић, председник
  2. др Слободан Стефановић, ментор
  3. мр Горан Петковић, члан
У Врању, 23.12.2019.г.

Пројекти , награде и признања