Штампа
Дана 25.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Радак Марија 289/ТД браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Фурнири и слојевите плоче,
Тема: Технолошки процес производње сечених фурнира.
Састав Комисије:
  1. др Гордана Богдановић, председник
  2. сци Дамјан Станојевић, ментор
  3. мр Зоран Јањић, члан
У Врању, 20.12.2019.г.