Штампа
Дана 25.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Ранђеловић Наталија 257/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Моторна возила,
Тема: Стабилност друмских моторних возила.
Састав Комисије:
  1. др Слободан Стефановић, председник
  2. др Небојша Димитријевић, ментор
  3. мр Горан Петковић, члан
У Врању, 20.12.2019.г.