Штампа
Дана 25.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Крстић Александар 231/ТД браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Фурнири и слојевите плоче,
Тема: Технолошки процес производње љуштених фурнира.
Састав Комисије:
  1. др Гордана Богдановић, председник
  2. др Дамјан Станојевић, ментор
  3. др Зоран Јањић, члан
У Врању, 20.12.2019.г.