Штампа
Дана 25.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Ђорђевић Вања 277/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Моторна возила,
Тема: Систем за кочење моторних возила.
Састав Комисије:
  1. др Слободан Слободан, председник
  2. др Небојша Димитријевић , ментор
  3. мр Горан Петковић, члан
У Врању, 20.12.2019.г.