Дана 26.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Станковић Милица 205/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Екологија и заштита животне средине,
Тема: Хигијенска исправност воде из градског водовода и јавних чесми у граду Врању у 2018.г..
Састав Комисије:
  1. др Срђан Тасић, председник
  2. др Гордана Богдановић, ментор
  3. др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 23.12.2019.г.

Пројекти , награде и признања