Дана 26.12.2019 год. у 11:30 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Арсић Милан 331/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Пословне комуникације,
Тема: Утицај медија на доношење одлуке о куповини.
Састав Комисије:
  1. др Милица Станковић , председник
  2. др Гордана Мрдак, ментор
  3. др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 23.12.2019.г.

Пројекти , награде и признања