Дана 26.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Спасић Никола 280/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Мехника 2,
Тема: Кинематика преносника снаге.
Састав Комисије:
  1. др Небојша Димитријевић, председник
  2. др Слободан Стефановић, ментор
  3. мр Горан Петковић, члан
У Врању, 23.12.2019.г.

Пројекти , награде и признања