Дана 19.6.2020 год. у 10:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент Милица Дојчиновић 40/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Агроекологија,
Тема: Утицај светлости на једногодишње биљке .
Састав Комисије:
  1. Др Гордана Богдановић, председник
  2. Др Јелена Марковић, ментор
  3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 15.6.2020.г.

Пројекти , награде и признања