Дана 19.6.2020 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент Марија Недељковић 300/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Технологија млека,
Тема: Технолошки поступак добијања качкаваља.
Састав Комисије:
  1. Др Гордана Богдановић, председник
  2. Др Јасмина Стојиљковић, ментор
  3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 16.6.2020.г.

Пројекти , награде и признања